Çerez Örnek

Graduate students


 

Department of Astrophysics

 1. Ezgi YOLDAŞ  

 2. Mehmet KAYA

 3. Sara BULUT

 4. Sibel ÖRTEL  

 5. Nurhan Özlem KAYA

 6. Gülizar GENÇOĞLU

 7. Alper Böke ÖNDER

 8. Bengi Ekin UYGUNOL 

 9. Pınar AKBULUT

 10. Tuğbanur ÇAKIR

 11. Yücel ORMAN

Department of General Astronomy                                              

 1. Mert ACAR                                                                                                                  

 2. İbrahim AKÖZ

 3. Kutay Arınç ÇOKLUK

 4. Erdal ARSLAN

 

Completed PhD Theses

Number

Name and Surname

Supervisor                               

Year

Topic

49 Tuğçe İÇLİ Prof. Dr. Kadri YAKUT 2023 Aktif ayrık çift yıldızların ve Nötron yıldızı bileşenli sistemlerin korunumsuz evrimi
48  Dolunay KOÇAK Prof. Dr. Kadri YAKUT 2023 Astrofiziksel laboratuvarlar olarak yakın ve rölativistik çift ve çoklu sistemler: galaktik küme ve alan yıldızları

47

Suzan DOĞAN

Prof. Dr. Varol KESKİN

2013

Farklı Astrofiziksel Laboratuvarlarda Dalga- Parçacık Etkileşimi

46

Bülent YAŞARSOY

Doç. Dr. Kadri YAKUT

2012

Değen Çift Yıldızların Yapısı ve Evrimi

45

Orkun ÖZDARCAN

Prof.Dr. Serdar EVREN

2011

Geri-Tür Aktif Devlerde Diferansiyel  Dönme ve Aktivite Çevrimleri

44

Muzaffer ÇAMURDAN

Prof.Dr. Cafer İBANOĞLU

2011

Yakın Çift Yıldızların Ortak Zarf Sonrası Evrimi (PCEBs)

43

Ümit Deniz GÖKER

Prof.Dr. E.Rennan PEKÜNLÜ

2010

Güneşteki Şok Dalgaları

42

Özgür AKARSU

Prof.Dr. Can B.KILINÇ

2010

Bianchi Tipi Evrenlerin Kozmolojik Çözümleri

41

Ahmet DERVİŞOĞLU

Prof.Dr. Cafer İBANOĞLU

2010

Etkileşen Çift Yıldızların Yapısı ve Evrimi

40

Dicle ZENGİN ÇAMURDAN

Prof.Dr. M.Can AKAN

(II) Prof.Dr. Cafer İBANOĞLU

2010

Kataklismik Değişen Yıldızların Yapısı ve Evrimi

39

Hasan Ali DAL

Prof.Dr. Serdar EVREN

2009

Kırmızı Cücelerde Flare Karakteri ve Leke Aktivitesi

38

Serkan SAYGAN

Prof.Dr. Ömer L.DEĞİRMENCİ

2008

X Işın Çift Yıldızlarında Açısal Momentum Evrimi

37

Esin SİPAHİ

Prof.Dr. Serdar EVREN

2008

Sıcak Alt Cüce Bileşenli Soğuk Dev Yıldızlarda Aktivite

36

Ebru DEVLEN

Prof.Dr. E.Rennan PEKÜNLÜ

2008

Toplanma Disklerinde Manyetik Dönme Kararsızlığı

35

Ceren ULUSOY

Prof.Dr. M.Can AKAN

2008

Seçilmiş β Cephei Yıldızlarının Işıkölçümü

34

D. Özlem HÜRKAL POLATKAN

Prof.Dr. Mutlu YILDIZ

2008

DAV GD 154 Beyaz Cücesinin Sismolojik İncelenmesi ve ZZ Ceti Kararsızlık Kuşağının Kırmızı Kenarının Özellikleri

33

Zeynep BOZKURT

Prof.Dr. Ömer L.DEĞİRMENCİ

2006

Eksen Dönmesi Gösteren Üçlü Sistemler

32

Melike AFŞAR

Prof.Dr. Cafer İBANOĞLU

2006

Gezegenimsi Bulutsu Çekirdeklerindeki Örten Çift Yıldızlar

31

Faruk SOYDUGAN

Prof.Dr. Cafer İBANOĞLU

2005

Algol Türü Örten Çift Yıldızlarda Kütle Aktarımı

30

Esin SOYDUGAN

Prof.Dr. M.Can AKAN

2005

Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Işıkölçümü

29

Belinda KALOMENİ

Prof.Dr. E.Rennan PEKÜNLÜ

2004

AM Herculis Sistemlerinde Cyclotron Işınımı

28

Ömür ÇAKIRLI

Prof.Dr. Cafer İBANOĞLU

2003

Manyetik Aktif Çift Yıldızların Yüzey Yapılarının Modellenmesi

27

Günay TAŞ

Prof.Dr. Serdar EVREN

2001

Kromosferik Aktif Yıldızlarda Renk ve Parlaklık Değişimi

26

Ahmet DEVLEN

Prof.Dr. Ömür GÜLMEN

2001

Algol Türü Örten Çiftlerde Toplanma Disklerinin Oluşumu

25

İhsan YILMAZ

Prof.Dr. İlhami YAVUZ

1997

Genel Relativistik Kozmolojide Coll. ve Inh. Simetri Problemi

24

Ahmet ERDEM

Prof.Dr. Necdet GÜDÜR

1996

TV Cas XY Uma örten çift yıldızlarının dönem analizi ve fotoelektrik ışıkölçümü

23

Ö.Lütfi DEĞİRMENCİ

Prof.Dr. Cengiz SEZER

1995

IQ Persei örten çift sisteminin fotoelektrik ışık ölçümü ve fotometrik an...

22

Caner ÇİÇEK

Prof.Dr. Necdet GÜDÜR

1995

DR Vulpeculae örten çiftinin eksen dönme sorunu ve fotoelektrik ışık ölçümü

21

İsmail TARHAN

Prof.Dr. İlhami YAVUZ

1995

Bianchi tipi kozmolojiler

20

Uğur CAMCI

Prof.Dr. İlhami YAVUZ

1995

Bazı genel relativistik evren modellerinin simetri özellikleri

19

Bekir KILINÇ

Prof.Dr. Ömür GÜLMEN

1993

WR örten çifti CQ Cephei’nin fotoelektrik ışıkölçümü

18

Can BATTAL KILINÇ

Prof.Dr. İlhami YAVUZ

1992

Bazı genel relativistik kozmolojik modeller

17

Hüsnü BAYSAL

Prof.Dr. İlhami YAVUZ

1991

Einstein Alan Denklemlerinin Bazı Çözümleri

16

M. Can AKAN

Prof.Dr. Cafer İBANOĞLU

1991

Delta Scuti yıldızlarında çoğul dönemli değişmeler

15

Varol KESKİN

Prof.Dr. Necdet GÜDÜR

1991

Yakın çift yıldızlarda roche modeli yardımıyla kütle oranının belirlenmesi

14

Serdar EVREN

Prof.Dr. Cafer İBANOĞLU

1986

MM Herculis Örten Çiftinin Fotoelektrik Işık Ölçümü ve Işık Eğrisindeki Değişimler

13

Janet Akyüz MATTEI

Prof.Dr. Sezai HAZER

1982

Cüce novalar

12

Mehmet AYDOĞDU

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1979

Ariel 4 uydusuyla elde edilen elektron yoğunluğu verilerinin….

11

Cengiz SEZER

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1978

ET And=HD 219749 (Ap) ve 28 CEP=HD 213403 (AM) Yıldızlarının UVBYB

10

A. Yener ERTAN

Prof.Dr. Sezai HAZER

 1978

V548 Cygni örten değişen çiftinin fotoelektrik ışıkölçümü ve yör. Çöz…

09

Zeynel TUNCA

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1978

Beta Canis Majoris türü bünyesel değişen BW Vulpeculae’nın orta ve darband ışı…

08

Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1974

SX Aurigae’nın fotoelektrik ışıkölçümü ve yörünge öğelerinin bulunması

07

Ömür GÜLMEN

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1973

CU Virginis’in Işıkölçümü

06

Selman R. KINACI

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1972

Atarcalaın yapısı ve ışınım mekanizmaları

05

Cafer İBANOĞLU

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1972

VZ Canes Venatici’nin fotoelektrik ışıkölçümü ve yörünge öğeleri

04

Necdet GÜDÜR

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1971

Beta Lyr dizgesinin Hbeta  Hgamma fotoelektrik darband ışıkölçümü 

03

Erdem SOYTÜRK

Prof.Dr. Abdullah KIZILIRMAK

1970

Güneş plajlarının Halpha ve CaII K çizgisinde gelişimin ışıkölçümsel incelemesi

02

Şükrü BOZKURT

Ord.Prof.Dr. Hans KIENLE

1968

M3 Küresel kümesi yörüngesindeki kompakt galaksilerin fotometrisi

01

Sezai HAZER

Ord.Prof.Dr. Hans KIENLE

1966

Güneş Faaliyetleri ile Yer Manyetizması Pertürbasyonları Arasındaki Bağlılık

 

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY