Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE UNIVERSITY

Department of Astronomy and Space Sciences

Department of Astronomy and Space Science TÜBİTAK,  BAP, EBİLTEM 

Information of  2017 Projects

 

Project Name: “Yakın ve Etkileşen Çift Yıldızların Evrimi: Kara Delik Çiftlerinin Oluşumuna İlişkin Yaklaşımlar.“

Project coordinator: Prof. Dr. Kadri Yakut

Project type : TÜBİTAK 1001

 

Project Name: “Kızıllaşmış Trumpler 5 Açık Yıldız Kümesinden Seçilmiş Yıldızların Kızılöte Bölgede Kimyasal Bolluk Analizi.”


Project coordinator: Prof. Dr. Zeynep BOKZURT

 

BAP Project Number: 2017/ FEN / 001

Project name: “g Dor Bileşenli Örten Çift Sistemler”

Project coordinator: Prof. Dr. Ömür ÇAKIRLI

 

Project Name: “UV Ceti Yıldızlarında Gözlenen Beyaz Işık Flareleri İçin Flare Enerjisinin ve Flare Mekanizmasının Tayf Türüne Göre Değişimi.”

Project coordinator: Doç. Dr. Hasan Ali DAL

Project Type : TÜBİTAK 1001

 

Project Name: “Tayfsal Gözlemler Yardımıyla Bileşenlerinden Biri Zonklayan Biri Kromosferik Aktif Yıldız Olan Üçlü Sistemlerin Doğasının Tayini.”

Project coordinator: TÜBİTAK 1001: Doç. Dr. Hasan Ali DAL

Project Type: TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek

 

TÜBİTAK Project number: 115F034

Project Name : Işınımsal Olarak Etkin Olmayan Toplanma Akışlarında Gyroviskoz Etkileri İçeren Kinetik ve Manyetohidrodinamik Kararsızlıklar

Project Type : TÜBİTAK 1001: Doç. Dr. Ebru DEVLEN

 

BAP Project Number: 2017 / FEN / 002

Project Name:” Gyroviskoz Manyetik Dönme Kararsızlığı: Viskoz Stresler Ve Akı Hesabı”

Project coordinator: Doç. Dr. Ebru DEVLEN