EGE UNIVERSITY

Department of Astronomy and Space Sciences

Department of Astronomy and Space Science TÜBİTAK,  BAP, EBİLTEM 

Information of  2017 Projects

 

Project Name: “Yakın ve Etkileşen Çift Yıldızların Evrimi: Kara Delik Çiftlerinin Oluşumuna İlişkin Yaklaşımlar.“

Project coordinator: Prof. Dr. Kadri Yakut

Project type : TÜBİTAK 1001

 

Project Name: “Kızıllaşmış Trumpler 5 Açık Yıldız Kümesinden Seçilmiş Yıldızların Kızılöte Bölgede Kimyasal Bolluk Analizi.”


Project coordinator: Prof. Dr. Zeynep BOKZURT

 

BAP Project Number: 2017/ FEN / 001

Project name: “g Dor Bileşenli Örten Çift Sistemler”

Project coordinator: Prof. Dr. Ömür ÇAKIRLI

 

Project Name: “UV Ceti Yıldızlarında Gözlenen Beyaz Işık Flareleri İçin Flare Enerjisinin ve Flare Mekanizmasının Tayf Türüne Göre Değişimi.”

Project coordinator: Doç. Dr. Hasan Ali DAL

Project Type : TÜBİTAK 1001

 

Project Name: “Tayfsal Gözlemler Yardımıyla Bileşenlerinden Biri Zonklayan Biri Kromosferik Aktif Yıldız Olan Üçlü Sistemlerin Doğasının Tayini.”

Project coordinator: TÜBİTAK 1001: Doç. Dr. Hasan Ali DAL

Project Type: TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek

 

TÜBİTAK Project number: 115F034

Project Name : Işınımsal Olarak Etkin Olmayan Toplanma Akışlarında Gyroviskoz Etkileri İçeren Kinetik ve Manyetohidrodinamik Kararsızlıklar

Project Type : TÜBİTAK 1001: Doç. Dr. Ebru DEVLEN

 

BAP Project Number: 2017 / FEN / 002

Project Name:” Gyroviskoz Manyetik Dönme Kararsızlığı: Viskoz Stresler Ve Akı Hesabı”

Project coordinator: Doç. Dr. Ebru DEVLEN