Çerez Örnek

Bölüm Başkanının Mesajı

Merhaba,

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, üniversitemizin 1963 yılından beri lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdüren, yurtiçi ve yurtdışı projelerle bilimsel araştırmalar yapan donanımlı öğretim elemanı kadrosuna sahip bir bölümüdür.

Dünya üzerinde hiçbir bilim alanının amatör meraklıları astronomi alanındaki kadar çok değildir. Bu durum bölümümüz öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin bilim – toplum etkinlikleri düzenleme ve katılımında da en üst düzeye ulaşmaktadır.

Bir temel bilim olarak astronomi disiplinler arası çalışmaların da en büyük paydaşı konumundadır. Astronominin paydaşı olduğu bilim alanlarına örnek olarak astrofizik, astrokimya ve astrobiyoloji, astroarkeoloji, astrojeodezi, astronavigasyon, uzay madenciliği, adli tıp, uzay hukuku, uzayda tarım, uydu teknolojileri alanlarını verebiliriz. Hatta astronomi sanatın içinde bile yer almaktadır.

Astronomi, bilimin halka ulaştırılması ve fen derslerinin öğrencilere sevdirilmesinde bir pilot bilim dalıdır. Diğer taraftan astronomi ile ilişkili görsel malzeme, alet ve dokümanlar bilim ve teknolojiye ilginin artmasında da çok önemli rol oynarlar.

Astronomi formasyonuna sahip olanlar, olay ve olgulara farklı açılardan bakmak gerektiğini (astronomlar gök cisimlerini x-ışınlarından, radyo dalgalarına kadar çok farklı dalgaboyu aralıklarındaki pencerelerden gözlemler ve bu gözlemlerin her birinden son derece değerli bilgilere ulaşırlar), her bakış açısının farklı bilgiler sunabileceği kazanımına sahiptirler. Bu kazanım astronomlara sosyal yaşamda da büyük bir avantaj sağlar ve olayları değerlendirirlerken madalyonun her iki yüzüne de bakarlar. 

Son olarak, en eski uygarlıklardan itibaren insanların tek ortak alanı olan  gökyüzü ve gökcisimleri uygarlıklar arası köprü olmuşlardır. İnsanlığın bu ortak noktası Uluslararası Astronomi Birliği’nin de sloganı olmuştur.

O zaman hep birlikte tekrarlayalım: Aynı Gökyüzü Altındayız.

Sevgi ve saygılarımla,

 

Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ