Çerez Örnek

Misyon Vizyon

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde yürütülen Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye "astronom" unvanı ve bu unvanı belirten lisans diploması verilir. Bölümün yıllık kontenjanı 30 - 40 öğrencidir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı'ndan oluşmuştur: Genel Astronomi Anabilim Dalı ve Astrofizik Anabilim Dalı. Ancak eğitim-öğretim programı her iki anabilim dalı için de aynıdır. Bölümümüzde öğretim süresi ilk yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Yabancı dil "Yeterlilik Sınavı" nda başarılı olanlar hazırlık sınıfını atlayabilir. Derslerin %30'u İngilizce olarak verilmektedir. Eğitim programında yer alan dersler Matematik, Fizik ve Astronomi dallarında hemen hemen eşit olarak dağılmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından sonraki ilk dört yarıyılda fizik ve matematiğe dayalı temel bilim dersleri yanında seçmeli olarak kültür dersleri almaktadır. Son dört yarıyılda ise mesleki dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağını sağlamaktadır. Dördüncü yılda hazırlanan "diploma çalışması", araştırma ve geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bitirme tezi halinde sunulmaktadır.

Bölüm mezunları üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümleri'nde araştırmacı olarak çalışabilmekte ya da gezegenevleri, uzay kampları ve gözlemevlerinde iş olanağı bulabilmektedir. Mezunlar lisans öğrenimleri süresince Bilgisayar, Matematik ve Fizik alanlarında da yetiştirildiklerinden bilgisayar donanım ve yazılım alanlarında çalışabilmekte ya da özel okul ve liselerde eğitmen/danışman olabilmektedir.  

Bölümümüzde Lisans eğitim programının yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora programları da bulunmaktadır. Astronomide ilgi duydukları konularda kendilerini geliştirmek ve özgün araştırmalar yapmak isteyen mezunlar bölümün Lisansüstü programlarına devam edebilirler. Yüksek lisans programını tamamlayanlar “Master of Science”  doktora programını tamamlayanlar ise “Doctor of Philosophy” diploması alırlar.

Bölümümüz, gözlem ve araştırmaların yapıldığı bir gözlemevine sahiptir. Ege Üniversitesi Gözlemevinde 48-cm, 40-cm, 35-cm ve 30-cm çaplı dört teleskop bilimsel çalışmalar için kullanılmakta ve birçok küçük teleskop öğrencilerin uygulamalarına ve halka yönelik popülar astronomi çalışmalarında kullanılmaktadır.

 

BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

1. Eğitim ve Öğrenim

Bölüm öğrencilerini temel Fizik ve Matematik alt yapısına dayanarak Astronomi alanında yetiştirmek, onları Astronomi alanında yapılan araştırmalar konusunda bilgilendirmek ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek bölümün temel hedefleri arasında yer almaktadır. 

Öğrencilerin dört yıl boyunca almak zorunda olduğu dersler üçe bölünmüştür. Başlangıç aşamasında Fizik ve Matematik temellerine dayanan lisans eğitimi, son yıllarında Astronomi ve Astrofizik ağırlıklı olarak yürütülür. Bölümü kazanan öğrenciler ilk yıl bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi görmektedir. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler ilk dört yarıyılda fizik ve matematiğe dayalı temel bilim dersleri yanında seçmeli olarak kültür dersleri almaktadır. Son dört yarıyılda ise mesleki dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. 

2. Araştırma

Bölümümüzde 18 akademik personel bulunmaktadır. Bölüm personeli Örten Çift Yıldızlar, Yıldız Aktivitesi, Zonklayan Yıldızlar, Yıldız Sismolojisi, Yıldız Evrim Modelleri, Yıldızlararası Madde, Genel Relativite Teorisi ve Kozmoloji alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bölümün başlıca amaçlarından biri özgün araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlamaktır. Bölüm öğretim üyelerinin uluslararası düzeyde yılda en az bir özgün araştırmayı tamamlaması ve yayına dönüştürmesi beklenen hedefler arasındadır. 

3. Uygulama

Bölümün asıl araştırma alanı temel bilimlere girdiğinden, ülke ekonomisiyle doğrudan ilişkilendirmek güçtür. Ancak, bölüm öğretim üyelerinin yetiştirmiş olduğu lisans ve lisansüstü düzeylerdeki çağdaş bilgilerle donatılmış, araştırmaya yönelik insan gücünün ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğu açıktır.

4. Çevre İlişkileri

Bölümün özgün araştırmalarını yürüttüğü araştırma merkezi halka yönelik yaz okulları düzenlemektedir. Bu okullarda her yaştan insana çağdaş bilgiler, görsel malzemeyle aktarılmakta, öğretim üyelerinin verdiği derslerle doğru bilgi ve düşünceye ulaşmaları sağlanmaktadır.

Öğretim üyelerimizin toplumu bilgilendirme ve bilgi düzeyini yükseltme amacıyla popüler düzeyde ve ders kitabı kapsamında çok sayıda yayın yapmıştır. 

Bölüm elemanlarımız zaman zaman popüler ve güncel konularda halktan gelen isteğe uyarak TV ve radyo kanallarında astronomi konulu söyleşilere katılmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ