Çerez Örnek

Astrofizik Bilim Dalı

 1. Gökalp KUNURKAYA

 2. Sema HARMANKAYA     

 3. Anahita YAVARİ    

 4. Umut KURT

 5. Celal Gökhan TUNÇER

 6. Ülkü Asena ÇEVİK

 7. Erkan GÜLER

    
 
 
 
Genel Astronomi Bilim Dalı
 1. Rahmican YÜKSEL
 2. Bilal Kürşat KILIÇ
 3. Enes AKSAN
 4. Okan Can İNCE
 5. Hakan ÖZÇELİK
 6. Savaş TEMEL
 7. Gülberk Çisem BOZ 

     

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri
No
Ad ve Soyad
Danışman
Yıl
Konu
141 Tuğbanur ÇAKIR Prof. Dr. Mutlu YILDIZ 2023 Güneş benzeri titreşim yapan evrimleşmiş yıldızların asterosismik incelenmesi
140 İpek ÜREMEK Prof. Dr. Esin SİPAHİ 2023 Küp UYDULAR
139 Khuraman AZİZOVA Prof. Dr. Ömer L. DEĞİRMENCİ 2022 Manyetik Alan Tedirginliklerinin Kronal Dalgalar Üzerindeki Etkisi
138 Berna AY Doç. Dr. Esin SİPAHİ 2022 Güneş Leke Çevrimleri Tahmin Yöntemleri ve 25. Çevrimin Beklenen Özellikleri
137 Ebru BAŞ Dr. Öğr. Üyesi Dicle ZENGİN ÇAMURDAN 2022 Güneştacının Isıtılma Mekanizmaları
136 Mihrap YALIN Doç. Dr. Esin SİPAHİ 2022 Büyük Genlikli Zonklayan Mavi Yıldızların Doğası
135 Duygu GÜRBÜZOĞLU Prof. Dr. M. Serdar EVREN 2022 EL CVn Türü Yıldızların Özellikleri ve Evrimi
134 Sinem KARAKÖSE Prof. Dr. Günay TAŞ 2021 Gezegenlerin Kütle - Yarıçap İlişkisi"
133 Kutay Arınç ÇOKLUK Prof. Dr. Kadri YAKUT 2021 Gravitasyonel Dalga Formlarının Relativistik Nümerik Hesaplamaları: Çift Nötron Yıldızlarının Simülasyonları
132 Alper Böke ÖNDER Prof. Dr. Can BATTAL KILINÇ 2021 G), F(R,G) VE F(G,T) KÜTLE ÇEKİM TEORİLERİ VE KOZMOLOJİK MODELLERE UYGULANMASI.
131 Nurhan Özlem KAYA Doç. Dr. Hasan Ali DAL 2020 "Soğuk Yıldız Lekelerinin Boylamsal Göç Hareketinde Görünen Salınımlar"
130 Pınar UFUK Prof. Dr. Serdar EVREN 2019 Uzay astronomisinin geleceği
129 Sibel ÖRTEL Prof. Dr. Mutlu YILDIZ 2019 TESS (TASC) hedef listesindeki seçilmiş bazı yıldızların asterosismik incelenmesi
128 Mehmet KAYA Prof. Dr. Ömür ÇAKIRLI 2019 γ dor yıldızlarının genel özellikleri
127 Beyhan KARAKAŞ Prof. Dr. Kadri YAKUT 2019 Kara deliklerin yapısı ve geometrisi
126 İlker BAL Prof. Dr. Can BATTAL KILINÇ 2019 Standart evren modelinin erken dönem problemlerine çözüm olarak enflasyon modelleri
125 Cemre KULOĞLU Prof. Dr. Melike AFŞAR 2019 Kuyrukluyıldızların aktivitesi ve yörünge-aktivite ilişkisi
124 Tayfun KARABACAK Prof. Dr. Zeynep BOZKURT 2019 Çok halkalı aromatik hidrokarbonların (PAH) tayfsal özellikleri ve astrofiziksel açıdan incelenmesi
123 Soner GÜNGEN Prof. Dr. Serdar EVREN 2019 Astronomi ve uzay bilimleri temelli uygulamalarla hazırlanan STEM kampları
122 Sergen ÖZDEMİR Prof. Dr. Melike AFŞAR 2019 Kızıllaşmış trumpler 5 açık yıldız kümesinden seçilmiş yıldızların kızılöte bölgede kimyasal bolluk analizi
121 Elif İMDAT     Doç. Dr. Ebru DEVLEN 2019 Kuantum plazmasında Rayleigh-Taylor kararsızlığı
120 Yavuz Kaan BAŞKAYA Prof. Dr. Can BATTAL KILINÇ 2019 Alternatif kütleçekim teorisi f(R,T) ve bu teorinin kozmolojik modellere uyarlanması
119 Hatice EREN Doç. Dr. Ebru DEVLEN 2019 İlköğretimde temel astronomi konularının FeTeMM (STEM) kullanılarak öğretimi
118 Havva AKSAÇ     Prof. Dr. Serdar EVREN 2019 Güneş rüzgarı ve gezegenlerarası ortamla ilişkisi
117 Rahime MATUR Prof. Dr. Kadri YAKUT 2019 Farklı kara delik tiplerinin çekimsel mercekleme etkileri
116 Elif KÖKSAL Prof. Dr. Belinda KALOMENİ 2019 WZ Sge türü kataklismik değişen yıldızlar
115 Ceren KAMİL Doç. Dr. Hasan Ali DAL 2018 Zonklama kuşağı sınırında kromosferik aktivite belirteçlerinin belirlenmesi
114 Ezgi YOLDAŞ Doç. Dr. Hasan Ali DAL 2018 Soğuk yıldızlardan sıcak yıldızlara kromosferik aktivite doğası
113 İbrahim AKÖZ Prof. Dr. Kadri YAKUT 2017 Örten Wolf-Rayet çift sistemleri
112 Semra YILMAZ Prof. Dr. Belinda KALOMENİ 2017 Üçüncü bir cisme sahip ortak zarf evresindeki çift sistemler
111 Dolunay KOÇAK Prof. Dr. Kadri YAKUT 2016 Kara delik bileşenli çift sistemler
110 Tuğçe İÇLİ Prof. Dr. Kadri YAKUT 2016 Nötron yıldızı bileşenli çift sistemler
109 Cansu BİLİR Prof. Dr. Varol KESKİN 2016 Alan taraması ile bulunan uzun dönemli değişen yıldızlar
108 Melis YARDIMCI Doç. Dr. Ebru DEVLEN 2016 Işınımsal olarak etkin olmayan toplanma akışları
107 Seza TAHMAZOĞLU SIR    Prof. Dr. Ömer L. DEĞİRMENCİi 2016 Açık yıldız kümelerinin karakteristik özellikleri
106
Samet OK
Prof. Dr. Mutlu YILDIZ
2013
Ötegezegenler ve Yıldızlarının İncelenmesi
105
Cenk KAYHAN
Prof.Dr. Serdar EVREN
2013
Geri Tayf Türü Yıldızların Uçlaşma Ölçümü
104
Özgür Barış ETLİ
Doç. Dr. Melike AFŞAR
2013
Yıldız Oluşum Bölgelerinde Moleküler Dağılım
103
Ayhan AY
Prof.Dr.Can B.KILINÇ
2013
Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımın Anizotropisi
102
Pınar İNCE
Doç. Dr. Ömür Çakırlı
2012
Astronomide Tayfsal Uygulamalar
101
Şeyda Şen
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2012
Genç OB Yıldızlarının Bünyesel Özellikleri
100
Tuba İKİZ
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2012
Genç Oymaklardaki Örten Çift Yıldızlar
99
Demet TUTAR
Prof.Dr.E.Rennan PEKÜNLÜ
2012
V405 Aur Dizgesinde Cyclotron Işınımı
98
Ali Koray ERDİNÇ
Prof.Dr. Serdar Evren
2012
Güneş Aktivitesinin Türkiye Ortalama Sıcaklık Değişimine Olası Etkileri
97
Burcu GÜNAY
Prof.Dr. Zeynel TUNCA
2011
Astrokimya: Yıldızlararası Ortamın Kimyası
96
Zeynep ÇELİK
Prof.Dr. Mutlu YILDIZ
2011
Gezeegenli Yıldızların Yapısal ve Evrimsel Özellikleri
95
İlknur GEZER
Prof.Dr.E.Rennan PEKÜNLÜ
2010
Jüpiter RRAT Benzerliği
94
Deniz Birol GÖKÇE
Prof.Dr.M.Can AKAN
2010
Seçilmiş Delta Scuti Türü Değişen Yıldız Adaylarının Işıkölçümü
93
Gülizar GENÇOĞLU
Doç.Dr.Günay TAŞ
2009
Gezegeni Olan Yıldızların Güneş Benzeri Aktivitesi
92
Adnan Türker TOPÇU
Prof.Dr.Varol KESKİN
2009
Zonklayan Bileşenli Yakın Çift Sistemler
91
Evrim KIRAN
Doç.Dr.Günay TAŞ
2009
Yeni Keşfedilen Bazı Açık Kümelerin Çok Renk Işıkölçümü
90
Can GÜNGÖR
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2009
Küçük Kütleli Yıldızların Fiziksel Özellikleri
89
Gamze BÖCEK
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2008
Kozmik Cisimlerde Parlaklık ve Açısal Momentumun Kütleye Bağlılığı
88
Tahir ERGENÇOĞLU
Prof.Dr.E.Rennan PEKÜNLÜ
2008
Güneş ve Soğuk Yıldızlarda aΏ Dinamosunun Bileşenlerinden Manyetik Konveksiyon
87
Oğuzhan KÖSE
Prof.Dr.Varol KESKİN
2008
Seçilen Değen Çift Yıldızların Fotometrik Çalışması
86
Suzan DOĞAN
Prof.Dr.Mutlu YILDIZ
2008
Kimyasal Tuhaf Yıldızların Metal Bolluklarının Gözlemsel Özellikler Üzerine Etkisi
85
Özlem ŞAHİN
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2007
Ortak Zarf Evrimi ile Beyaz Cüce-Anakol Çift Yıldızların Oluşumu
84
Önder AKAR
Yrd.Doç.Dr.Ahmet DEVLEN
2006
Yakın Çift Yıldızların Işık Eğrilerinin Elde Edilmesi ve Analizi
83
Alev OT
Prof.Dr.Ömür GÜLMEN
2006
Değen Dizgelerde Yörünge Dönemini Değiştiren Nedenler
82
M.Mustafa KESKİN
Prof.Dr.E.Rennan PEKÜNLÜ
2006
Güneştacının Isıtılma Süreçleri ve Bu Süreçlere Dikine Isısal İletkenliğin Etkisi
81
Hakan BİLMİŞ
Prof.Dr.M.Can AKAN
2006
Beta Cephei Türü Değişen Yıldızlar
80
Orkun ÖZDARCAN
Prof.Dr.Serdar EVREN
2005
Bazı Hızlı Dönen Aktif Yıldızların Çokrenk Işıkölçümü
79
Tuncay DOĞAN
Doç.Dr.Mutlu YILDIZ
2005
Biri Evrimleşmiş Yakın Çift Yıldızlar ile İlgili Kuramsal Bir Çalışma
78
Ahmet DERVİŞOĞLU
Prof.Dr.M.Can AKAN
2005
 
77
Özgür AKARSU
Prof.Dr.Can B.KILINÇ
2005
Astrofizikteki Temel Problemlerden Evrensel Sabitlerin Değişimi
76
Erdinç TOPSAKAL
Yrd.Doç.Dr.Ahmet DEVLEN
2005
Algol Türü Değişenlerde Kütle Aktarımının Işık Eğrisine Etkileri ve Işık
Eğrisinin Analizi
75
A.Hakan TELLİOĞLU
Prof.Dr.Serdar EVREN
2005
Güneş’in İkizi: 18 Sco
74
M.Murat AKÇALI
Yrd.Doç.Dr.Ahmet DEVLEN
2005
Algol Türü Örten Çiftlerde Yörünge Dönemi Deeğişimleri
73
Esra TIĞRAK
Prof.Dr.Serdar EVREN
2004
Flare Yıldızları ve YY Gem Çift Yıldız Dizgesinin Fotoelektrik Işıkölçümü
72
Ümit Deniz GÖKER
Yrd.Doç.Dr.Günay TAŞ
2004
Beyaz cüce ve kırmızı cüce içeren çift sistemler
71
C.Muzaffer ÇAMURDAN
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2004
Yakın Çift Yıldızların Yörünge Evrimi
70
Dicle ZENGİN
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2004
Değen Dizgelerin Parametreleri Arasındaki İlişkiler
69
Ceren ULUSOY
Prof.Dr.M.Can AKAN
2004
b Cephei Türü Değişen BW Vul Yıldızının Fotoelektrik Fotometresi
68
Yusuf KAYA
Prof.Dr.Serdar EVREN
2004
Güneş Lekelerinin Dönme Hızındaki Değişim
67
H. Ali DAL
Yrd.Doç.Dr.Günay TAŞ
2003
Çok Hızlı Dönen, Tek Yıldız: LO Peg
66
Buket BAŞ
Doç.Dr.Can B.KILINÇ
2003
Karanlık maddenin genel özellikleri ve teoriler
65
Ebru AKBAŞ
Doç.Dr.Rennan PEKÜNLÜ
2002
Etkin gökada çekirdekleri AGN’ler
64
Ebru YENTEK
Doç.Dr.Rennan PEKÜNLÜ
2002
Güneş ve benzeri yıldızlarda manyetik konveksiyon
63
Naci ERKAN
Prof.Dr.Cengiz SEZER
2002
AW UMa örten çiftinin elde edilmesive fotoelektrik ışıkölçümü
62
Burak ULAŞ
Prof.Dr.Ömür GÜLMEN
2002
V836 Cyg örten çift yıldız dizgesinin fotoelektrik ışıkölçümü
61
Oktay ÜNAL
Doç.Dr.Rennan PEKÜNLÜ
2002
Güneş III. Tür radyo patlamaları
60
Hicran ŞART
Doç.Dr.M.Can AKAN
2001
Delta Scuti yıldızlarında dönem değişimi ve evrim
59
Bülent YAŞARSOY
Prof.Dr.Varol KESKİN
2001
Yakın çiftyıldızlarda ışık eğrilerinde bozulmaya neden olan etkiler
58
Esin SİPAHİ
Prof.Dr.Ömür GÜLMEN
2001
KR Cyg örten çiftinin fotoelektrik ışıkölçümü
57
Serkan SAYGAN
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2001
Çift yıldızlarda açısal momentum evrimi
56
Kadri YAKUT
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2001
Aktif Bileşenli Örten Çiftlerin Işık Eğrilerinin Modellenmesi
55
Zeynep BOZKURT
Yrd.Doç.Dr.Ömer L.DEĞİRMENCİ
2000
Eksentrik yörüngeli örten çift yıldızlar
54
Melike AFŞAR
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
2000
Gezegenimsi bulutsu çekirdeklerindeki çift yıldızlar
53
H. Ayberk BİLAL
Yrd.Doç.Dr.Can B.KILINÇ
1999
Nötr hidrojenin gözlemlerinden çıkarılan galaksimizin yapısı
52
Ertan ÖZETKEN
Doç.Dr.E.Rennan PEKÜNLÜ
1999
Güneş tacını ısıtan süreçler
51
D.Özlem HÜRKAL
Doç.Dr.M.Can AKAN
1999
GW Vir (PG 1159-35) Yıldızları
50
Mustafa KUTLU
Doç.Dr.M.Can AKAN
1999
Dav Türü beyaz cücelerde mod tuzaklanması
49
Belinda KALOMENİ
Prof.Dr.Serdar EVREN
1999
Gezegen Bileşenli Güneş Türü Yıldızlar
48
Esin TOYDEMİR
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
1999
Yıldızlarda dönme
47
Faruk SOYDUGAN
Prof.Dr.Zeynel TUNCA
1999
Değişen yıldızlarda dönem ve dönem analizi
46
Muammer KAYA
Prof.Dr.M.Can AKAN
1998
Delta Scuti türü değişen yıldız 44 Taunin zonklama dönemlerinin evrimle
değişimi
45
Ömür ÇAKIRLI
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
1997
HW Virginis yıldızının fotoelektrik ışıkölçümü ve fotometrik analizi
44
Mehmet DAĞCI
Prof.Dr.Cengiz SEZER
1997
Türkiyede meteorit kraterlerinin Landsat uydu görüntülerinde aranması
43
Nuriye TÜRK
Prof.Dr.Ömür GÜLMEN
1997
WR yıldızları
42
İhsan YILMAZ
Prof.Dr.İlhami YAVUZ
1995
Sicim kaynaklı bazı kozmolojik modeller
41
Ahmet DEVLEN
Prof.Dr.Şükrü BOZKURT
1995
E.Ü. Rasathanesi için UBV Standart sistemine dönüşüm katsayıları
40
Günay TAŞ
Doç.Dr.Serdar EVREN
1995
Yıldızların Gelişiminde Aktivitenin Önemi
39
A. Murat ERGİN
Prof.Dr.Zeynel TUNCA
1993
RS CVn Yıldızlarında leke konumlarının ve büyüklüklerinin belirlenmesi
38
Oya ÖZOKKA
Prof.Dr.Şükrü BOZKURT
1993
NGC 5823 Açık yıldız kümesinin UBV fotografik fotometrisi
37
Ş. TÜMER (KANIK)
Prof.Dr.Cengiz SEZER
1993
Güneşin ve gezegenlerin oluşumu
36
Elmas KÖROĞLU
Prof.Dr.Ömür GÜLMEN
1993
Tayf çizgilerinin oluşumları ve şekilleri
35
Uğur CAMCI
Prof.Dr.İlhami YAVUZ
1992
Genel relativistik modellerin Bianchi sınıflaması
33
Ahmet ERDEM
Prof.Dr.Necdet GÜDÜR
1992
Güneş flareleri
32
S.D.KARAHALİLOĞLU
Prof.Dr.Zeynel TUNCA
1992
Güneş sisteminin dış gezegenleri Neptün ve Pluto’nun özellikleri
31
M. Erdal EFETÜRK
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
1992
Anakol ve yıldızların atmosfer özellikleri
30
Ömer L. DEĞİRMENCİ
Prof.Dr.Cengiz SEZER
1991
Ap (PECULIAR) yıldızları
29
İbrahim GÜNDEMİR
Prof.Dr.İlhami YAVUZ
1990
Astronomide kullanılan teleskoplar ve bunların çalışma prensipleri
28
Caner ÇİÇEK
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
1990
Atmosfer sönükleştirmesi
27
İsmail TARHAN
Prof.Dr.Ömür GÜLMEN
1989
Işık- Zaman etkisi ve bazı uygulamaları
26
Hüsnü BAYSAL
Prof.Dr.İlhami YAVUZ
1988
Einstein Alan Denklemlerinin tetrad Formalizmi
25
Selim ÇONGAR
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
1988
Çift yıldızların parametreleri arasındaki istatistiksel ilişkiler
24
Can BATTAL
Prof.Dr.İlhami YAVUZ 
1988
Bazı Homojen ve İzotropik Relativistik Evren Modellerinin Genelleştirilmesi
23
M. Can AKAN
Prof.Dr.Necdet GÜDÜR
1985
Yıldızlarda erke üretimi
22
M. Okan TÜMER
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
1981
DO Cassiopeiae’nin fotoelektrik ışıkölçümü ve yakınlık etkilerinin araştırılması
21
Ata CENGER
Prof.Dr.Şükrü BOZKURT
1981
Yıldızlarda döme sounu
20
Serdar EVREN
Prof.Dr.Cafer İBANOĞLU
1981
Çift yıldızlarda kenar kararması ve hesaplamaların YZ Cas’a uygulaması
19
Adalet DURGUT
Prof.Dr.Şükrü BOZKURT
1979
NGC 5822 ve NGC 5823 açık yıldız kümeleri
18
Necibe DAMLA
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1978
DR Vulpeculae örten çiftinin dış merkezliğinin belirlenmesi
17
Aysun BULUT
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1977
Örten dğişen yıldızlara ilişkin önekleme
16
N. ÇELİKEZER
Prof.Dr.Sezai HAZER
1976
SV Camelopardalis dizgesinin fotoelektrik ışıkölçümü ve ışık eğrisi analizi
15
Nimet GÜRSOY
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1975
E.Ü. Rasathanesinde atmosfer sönükleştirmesi üzerine bir çalışma
14
Cengiz SEZER
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1975
15 cm’lik mercekli ünitron teleskobun fotoelektrik ışıkölçümde kullanılması
13
Ayfer VONA
Ord.Prof.Dr.Hans KIENLE.
1975
Yıldızlararası ortamın sönükleştirilmesi
12
Betül İBANOĞLU
Prof.Dr.Süeda MORALI
1975
Örnekleme dağılımları
11
Zeynel TUNCA
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1975
Beta Canis Majoris türü bünyesel değişen delta ceti
10
A. Yener ERTAN
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1975
V548 Cygni dizgesinin fotoelektrik ışıkölçümü ve ışık öğeleri
09
Osman DEMİRCAN
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1973
Yakın çift yıldızlarda eksen dönmesi
08
Erol SÖNMEZ
Prof.Dr.Raymond H.WILSON
1973
Güneş’in saldığı X-ışınları üzerine bir inceleme
07
Hüseyin ALKAN
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1973
SX Aurigae dizgesinin fotoelektrik ışıkölçümü ve ışık ögeleri
06
Halil DÖNMEZ
Ord.Prof.Dr.Hans KIENLE
1973
M3 Küresel kümesi yöresindeki sıkışık gökadaların fotografik ışıkölçümü
05
Mehmet AYDOĞDU
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1973
Correlation of short –time scale atmospheic luminescence at low geo..
04
Halil ŞENGONCA
Ord.Prof.Dr.Hans KIENLE
1972
Foto irisölçer ve gökbilim’e ilişkin bilgisayar program denemesi
03
Reha AKINCI
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1972
E.Ü. Rasathanesinde atmosferin sönükleştirme katsayısılarının belirlenmesi
02
Rennan PEKÜNLÜ
Prof.Dr.Sezai HAZER
1972
Beta Cephei yıldızının tayfsal ışıkölçümü
01
Ömür GÜLMEN
Prof.Dr.Abdullah KIZILIRMAK
1970
Tayfölçüm Fotometresinin Modernleştirilmesi
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ