Çerez Örnek

Üç Ders Sınavı Hk.

D U Y U R U
 
 
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine !
 
Ege Üniversitesi Senatosunun 30.04.2020 tarih ve 12/7 sayılı kararının (b) maddesinde belirtilen “Tek
Ders Sınavı” nın “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına ilişkin kararın yalnızca yaz okulunda ders alacak
öğrencilerimiz için değil, Üniversitemizin Önlisans ve Lisans programlarında eğitim görmekte olan tüm son
sınıf öğrencileri için uygulanmasına…” karar verilmiştir. Bu hüküm gereği; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı “Üç Ders Sınavı” 10 – 11 – 12 Ağustos 2020 tarihlerinde üç gün olarak uygulanacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
 
 
22.05.2020
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bölüm Başkanlığı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ