EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü TÜBİTAK,  BAP, EBİLTEM

2017 YILI PROJE BİLGİLERİ

 

Proje Adı: “Yakın ve Etkileşen Çift Yıldızların Evrimi: Kara Delik Çiftlerinin Oluşumuna İlişkin Yaklaşımlar.“

Proje yürütücüsü: Kadri Yakut

Proje türü : TÜBİTAK 1001

 

Proje adı: “Kızıllaşmış Trumpler 5 Açık Yıldız Kümesinden Seçilmiş Yıldızların Kızılöte Bölgede Kimyasal Bolluk Analizi.”


Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zeynep BOKZURT

 

BAP Proje No: 2017/ FEN / 001

Proje Başlığı : “g Dor Bileşenli Örten Çift Sistemler”

Yürütücü: Prof. Dr. Ömür ÇAKIRLI

 

Proje Adı: “UV Ceti Yıldızlarında Gözlenen Beyaz Işık Flareleri İçin Flare Enerjisinin ve Flare Mekanizmasının Tayf Türüne Göre Değişimi.”

Proje Türü : TÜBİTAK 1001

Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Hasan Ali DAL

 

Proje Adı: “Tayfsal Gözlemler Yardımıyla Bileşenlerinden Biri Zonklayan Biri Kromosferik Aktif Yıldız Olan Üçlü Sistemlerin Doğasının Tayini.”

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hasan Ali DAL

Proje Türü: TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek

 

TÜBİTAK Proje no: 115F034

Proje Başlığı : Işınımsal Olarak Etkin Olmayan Toplanma Akışlarında Gyroviskoz Etkileri İçeren Kinetik ve Manyetohidrodinamik Kararsızlıklar

Yürütücü: Ebru DEVLEN

 

BAP Proje no: 2017 / FEN / 002

Proje Başlığı :” Gyroviskoz Manyetik Dönme Kararsızlığı: Viskoz Stresler Ve Akı Hesabı”

Yürütücü: Ebru DEVLEN