1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sıra no

 Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar  Proje no  Proje Başlığı
       

121

K. Yakut, B. Kalomeni, P.P. Eggleton, J.J.Eldridge

111T270 (2012)
Devam ediyor

Astrofiziksel Laboratuarlar Olarak Yakin ve Relativistitik 
Çift Yildizlar

120

Kadri Yakut, Derviş Ersin Tokbay

2011/FEN/070

Devam ediyor

Karadelik ve Nötron Çiftlerin Birleşmesi

119

Can Battal Kılınç, Ayhan Ay

2011/FEN/004

Devam ediyor

Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımın Anizotropisi

118

Cafer İbanoğlu, Tuba İkiz

2011/FEN/003

Genç Oymaklardaki Örten Çift Yıldızlar

117

Cafer İbanoğlu, Şeyda Şen

2011/FEN/

Genç OB Yıldızlarının Bünyesel Özellikleri

116

Serdar Evren, Orkun Özdarcan, Ali Koray Erdinç

2011/FEN/001

Alt yapı projesi

Güneş Aktivitesinin Türkiye Ortalama Sıcaklık Değişimine Olası Etkileri

115

Cafer İbanoğlu, Esin Sipahi, Ahmet Dervişoğlu

2011/BİL/007

Klasik Algol Dizgelerinde Kimyasal Elementlerin Göreli Bolluklarının Tayini

114

Belinda Kalomeni, Kadri Yakut

109T047 (2009)   

Manyetik Kataklismik Değişen Yıldızların Uzun Dönemli Işık Değişimi

113

Cafer İbanoğlu, Esin Sipahi, Ahmet Dervişoğlu, Tuba İkiz, Şeyda Şen

109T708 (2009)     

Klasik Algol dizgelerinde kimyasal elementlerin göreli bolluklarının tayini

112

Serdar Evren, Esin Sipahi, Hasan Ali Dal, Orkun Özdarcan

2009/BİL/009

Olası Cepheid bileşenli örten çift sistemlerin ışıkölçümü

111

Günay Taş, Gülizar Gençoğlu

2009/FEN/001

Gezegenli sistemlerin fotometrik özelliklerinin araştırılması

110

Serdar Evren, Orkun Özdarcan

2008/FEN/061

Geri tür aktif  devlerde diferansiyel dönme ve aktivite çevrimleri

109

Serdar Evren, Esin Sipahi

108T237 (2008)

Gökadamızda keşfedilen Tür II Cepheid bileşenli ilk örten çift sistemin ışıkölçümü

108

Ömür Çakırlı, Can Güngör

2008/BİL/027

Küçük kütleli yıldızların fiziksel özellikleri

107

Ömür Çakırlı, Cafer İbanoğlu, Can Güngör

108T206 (2008)

Küçük kütleli örten çift yıldızların ışıkölçüm ve tayfsal gözlemleri

106

Cafer İbanoğlu, Gamze Böcek

2007/FEN/020

Kozmik cisimlerde parlaklık ve açısal momentumun kütleye bağlılığı

105

Rennan Pekünlü, Tahir Ergençoğlu

2007/FEN/019

Güneş ve soğuk yıldızlarda αΩ dinamosunun bileşenlerinden manyetik konveksiyon

104

Varol Keskin, Evren Sarıdal, Kadri Yakut

2007/FEN/018

Yarı ayrık çift yıldızların fotometrik çalışması ve aktivite yapılarının incelenmesi

103

Varol Keskin, Oğuzhan Köse, Kadri Yakut

2007/FEN/017

Seçilen değen çift yıldızların fotometrik çalışması

102

Günay Taş

2007/FEN/016

Anakol öncesi yıldızlarda güneş benzeri aktivite

101

Günay Taş, Evrim Kıran

2007/FEN/015

Yeni keşfedilen bazı açık kümelerin çok renk ışıkölçümü

100

Cafer İbanoğlu, Ahmet Dervişoğlu

2007/FEN/014

Etkileşen çift yıldızların yapısı ve evrimi

99

Varol Keskin, Oktay Ünal

2006/FEN/043

5 m. Çanak çaplı cm. dalgaboy alıcılı radyo teleskobu inşaası-Gözlemlerde kullanılacak bilgisayar programının yazılması, Teleskobun kalibrasyonu ve pulsar gözlemlerinin yapılması

98

Ömür Gülmen, Alev Ot

2006/FEN/009

Değen dizgelerde yörünge dönemini değiştiren nedenler

97

Serdar Evren

2006/FEN/008

Algol türü yıldızlarda aktivite

96

Rennan Pekünlü, Ümit Deniz Göker

2006/FEN/007

Güneş'teki şok dalgaları

95

Can Akan, Ceren Ulusoy

2006/FEN/006

Seçilmiş Beta Cephei yıldızlarının ışıkölçümü

94

Ahmet Devlen, Önder Akar

2006/FEN/005

Yakın çift yıldızların ışık eğrilerinin elde edilmesi ve analizi

93

Cafer İbanoğlu, Muzaffer Çamurdan

2006/FEN/004

Yakın çift yıldızların ortak zarf sonrası evrimi

92

Cafer İbanoğlu, Dicle Zengin Çamurdan

2006/FEN/003

Kataklismik değişen yıldızların yapısı ve evrimi

91

Cafer İbanoğlu, Serdar Evren, Günay Taş, Ömür Çakırlı, Melike Afşar, Zeynep Bozkurt

105T267 (2005)

Seçilmiş Algol türü örten çiftlerin ışıkölçüm ve tayfsal gözlemleri

90

Serdar Evren, Hasan Ali Dal

2005/FEN/051

Kırmızı cücelerde flare karakteri ve leke aktivitesi

89

Günay Taş, Serdar Evren, Cafer İbanoğlu, Esin Sipahi, Hasan Ali Dal, Orkun Özdarcan, Evrim Kıran

2005/FEN/050

Bazı açık yıldız kümelerindeki mavi aykırı yıldızların araştırılması

88

Mutlu Yıldız

104T138 (2005)

Çeşitli dönme özelliklerine göre yıldız iç yapı modelleri hesaplaması ve bu modellere dayalı gözlenebilir özellikler için veri tabanı oluşturulması

87

Can Akan, Ahmet Dervişoğlu

2005/FEN/045

Zonklayan bileşenli örten çift yıldızlar

86

Ahmet Devlen, Erdinç Topsakal

2005/FEN/044

Algol türü dğişenlerde kütle aktarımının ışık eğrisine etkileri ve ışık eğrisinin analizi

85

Serdar Evren, Hakan Tellioğlu

2005/FEN/043

Güneş'in İkizi: 18 Sco

84

Serdar Evren, Orkun Özdarcan

2005/FEN/042

Bazı hızlı dönen aktif yıldızların çokrenk ışıkölçümü

83

Rennan Pekünlü, Ebru Devlen

2005/FEN/041

Toplanma disklerinde manyetik dönme kararsızlığı

82

Rennan Pekünlü, M. Keskin

2004/FEN/016

Güneştacının ısıtılma süreçleri ve bu süreçlere dikine ısısal iletkenliğin etkisi

81

Can Akan, Hakan Bilmiş

2004/FEN/015

Beta Cephei türü değişen yıldızlar

80

Can Battal Kılınç, Özgür Akarsu

2004/FEN/014

Astrofizikteki temel problemlerden evrensel sabitlerin değişimi

79

Ahmet Devlen, Murat Akçalı

2004/FEN/013

Algol türü örten çiftlerde yörünge dönemi değişimleri

78

Cafer İbanoğlu, Özlem Şahin

2004/FEN/012

Ortak zarf evrimi ile beyaz cüce-anakol çift yıldızların oluşumu

77

Serdar Evren, Cafer İbanoğlu, Günay Taş, Hasan Ali Dal, Esra Tığrak

2004/FEN/011

BY Dra türü yıldız YY Gem'de flare ışıkölçümü

76

Ahmet Devlen, Cafer İbanoğlu, Ömür Gülmen, Cengiz Sezer, Serdar Evren, Ömer l. Değirmenci, Günay Taş, Ömür Çakırlı, Kadri Yakut, Zeynep Bozkurt

2003/FEN/021

Beyaz cüce bileşenli örten çiftlerin yörünge dönemlerindeki değişimler

75

Serdar Evren, Esin Sipahi

2003/FEN/003

Sıcak alt cüce bileşenli soğuk dev yıldızlarda aktivite

74

Günay Taş, Hasan Ali Dal

2003/FEN/002

Çok hızlı dönen, tek yıldız: LO Peg

73

Cafer İbanoğlu, Serdar Evren, Günay Taş, Esin Sipahi, Hasan Ali Dal, Orkun Özdarcan

2002/FEN/041

Geri tür yıldızlarda diferansiyel dönmenin saptanması

72

Can Battal Kılınç, Buket Baş

2002/FEN/040

Karanlık maddenin genel özellikleri ve teorileri

71

Cafer İbanoğlu, Melike Afşar

2002/FEN/004

Gezegenimsi bulutsu çekirdeği olan örten çift yıldızlar

70

Ömer L. Değirmenci, Zeynep Bozkurt

2002/FEN/003

Eksen dönmesi gösteren üçlü sistemler

69

Rennan Pekünlü, Belinda Kalomeni

2002/FEN/002

Polarlarda (AM Her) cyclotron ışınımı

68

Cengiz Sezer, Naci Erkan

2002/FEN/001

AW UMa örten çiftinin ışık eğrilerinin elde edilmesi ve fotometrik analizi

67

Günay Taş, Serdar Evren, Cafer İbanoğlu, Ömer L. Değirmenci, Ömür Çakırlı,  Melike Afşar, Zeynep Bozkurt, Esin Sipahi, Bülent Yaşarsoy, Kadri Yakut, Naci Ertan

2001/FEN/062

Yeni bulunan çift yıldızların fotometrik gözlemi

66

Cafer İbanoğlu, Serdar Evren, Günay Taş, Ömür Çakırlı, Ahmet Devlen

2000/FEN/056

Aktif kromosferli örten çift yıldızların ışık eğrilerinin analizi

65

Mutlu Yıldız

2000/FEN/055

Açık kümeler ve anakol yıldızlarının yapısı ve evrimi

64

Can Akan, Hicran Şart

2000/FEN/054

Delta Scuti yıldızlarda dönem değişimleri ile evrim arasındaki ilişki

63

Ömer L. Değirmenci, Serkan Saygan

2000/FEN/053

Çift yıldızlarda dönme ve yörünge açısal momentum değişimi

62

Ömür Gülmen, Burak Ulaş

2000/FEN/052

V836 Cyg örten çiftinin fotoelektrik olarak incelenmesi

61

Cafer İbanoğlu, Ömür Çakırlı

2000/FEN/013

Manyetik aktif  çift yıldızların yüzey yapılarının modellenmesi

60

Varol Keskin, Bülent Yaşarsoy

2000/FEN/012

Yakın çift yıldızların ışık eğrilerinde bozulmaya neden olan etkiler

59

Ömür Gülmen, Esin Sipahi

1999/FEN/017

KR Cyg örten çiftinin fotoelektrik ışıkölçümü

58

Cafer İbanoğlu, Kadri Yakut

1999/FEN/016

Aktif bileşenli örten çiftlerin modellemesi

57

Mutlu Yıldız

1999/FEN/015

Konvektif zarflı yıldızların modellemesi

56

Serdar Evren, Günay Taş

1999/FEN/014

Kromosferik aktif çift yıldızlarda ışık ve renk değişimleri

55

Serdar Evren, Cafer İbanoğlu, Mutlu Yıldız, Günay Taş, Ömür Çakırlı, Ahmet Devlen, Zeynep Bozkurt

1999/BİL/012

Eksen dönmeli örten çift yıldızlarda iç yapı modellemesi

54

Cafer İbanoğlu, Melike Afşar

1998/FEN/053

Gezegenimsi bulutsu çekirdeklerindeki çift yıldızlar

53

Ömer L. Değirmenci, Zeynep Bozkurt

1998/FEN/052

Eksentrik yörüngeli örten çift yıldızlar

52

Ömer L. Değirmenci, Ömür Gülmen, Cengiz Sezer, Cafer İbanoğlu, Ömür Çakırlı

1998/FEN/029

V477 Cyg örten çift yıldızının fotometrik ışıkölçümü ve analizi

51

Can Akan, Cafer İbanoğlu, Serdar Evren, Günay Taş, Ömür Çakırlı, Ahmet Öztürk

1998/AF/08

HD171948, HD 183324 ve 29 Cyg yıldızlarının fotoelektrik ışıkölçümü

50

Can Akan, Cafer İbanoğlu, Ömür Çakırlı

1997/FEN/044

V471 Tauri örten çift yıldızının yörünge dönemindeki değişimler

49

Ömür Gülmen, Cengiz Sezer, Ömer L. Değirmenci, Ahmet Devlen

1997/FEN/020

AI Dra örten çift yıldızının fotometrik analizi

48

Cafer İbaoğlu, Ömür Çakırlı, Ahmet Devlen

1997/FEN/019

HW Virginis örten çift yıldızının fotoelektrik ışıkölçümü

47

Cafer İbanoğlu, Serdar Evren, Ahmet Devlen, Günay Taş

1997/FEN/018

Örten çift yıldızlarda eksen dönmesi

46

Ömür Gülmen, Ahmet Devlen

1997/FEN/017

Algol türü örten çiftlerde yığılma disklerinin oluşumu ve yapısı

45

Serdar Evren, Cafer İbanoğlu, Zeynel Tunca, Varol Keskin, Rennan Pekünlü, Günay Taş, Ömür Çakırlı, Emre Işık

1996/FEN/024

Bazı kromosferik aktif çift yıldızların fotometrik özelliklerinin belirlenmesi

44

Zeynel Tunca, Cafer İbanoğlu, Serdar Evren, Varol Keskin, Rennan Pekünlü, Günay Taş, Emre Işık, Ömür Çakırlı

1996/FEN/023

Aktif tek yıldızların değişim mekanizmalarının araştırılması

43

Can Akan, Cafer İbanoğlu, Rennan Pekünlü

1996/FEN/010

BH Psc yıldızının sismolojisi

42

Cafer İbanoğlu, Varol Keskin, Rennan Pekünlü

1995/FEN/046

FT Ori çift yıldızında eksen dönmesi

41

İlhami Yavuz, Uğur Camcı

1995/FEN/08

Bazı genel relativistik evren modellerinin simetri özellikleri

40

Varol Keskin, Cafer İbanoğlu, Zeynel Tunca, Serdar Evren, Can Akan, Zeki Aslan, Ethem Derman, Rennan Pekünlü, Zekeriya Müyesseroğlu, Selim Selam, Tuncay Özdemir, Ahmet İskender

TBAG-AY/84 (1995)

UV Piscium örten çift yıldızının uzun dönemli parlaklık değişimleri ve ışık eğrilerinin analizi

39

Ömer L. Değirmenci, Cengiz Sezer, Ahmet Erdem, Osman Demircan, Sacit Özdemir

TBAG-AY/78 (1995)

OB-türü çift yıldızların fiziksel özellikleri

38

Cafer İbanoğlu, Zeynel Tunca, Serdar Evren, Can Akan, Varol Keskin, Rennan Pekünlü, Ömür Çakırlı, Ümit Kızıloğlu, Ali Alpar, Akif Esendemir

TBAG-AY/71 (1995)

Beyaz cüce bileşenli V471 Tauri çift yıldızının moröte, x-ışın tayfları ve optik bölgedeki değişimleri

37

Necdet Güdür, Ahmet Erdem

1994/FEN/017

TV Cas ve XY UMa örten çift yıldızlarının dönem analizi ve fotometrik analizi

36

Ömer L. Değirmenci, Cengiz Sezer

1994/FEN/016

IQ Persei örten çift sisteminin fotoelektrik ışıkölçümü ve fotometrik analizi

35

Serdar Evren, Varol Keskin

1993/FEN/003

II Peg'in fotometrik etkinlikleri

34

Şükrü Bokurt, O. Özokka

1992/FEN/006

NGC 5823 açık yıldız kümesinin UBV fotoğrafik ışıkölçümü

33

Ömür Gülmen, Bekir Kılınç

1992/FEN/001

WR bileşenli CQ Cep örten çiftinin fotoelektrik ışıkölçümü

32

İlhami Yavuz, Uğur Camcı

1991/FEN/023

Genel relativistik modellerin Bianchi sınıflaması

31

İlhami Yavuz, İsmail Tarhan

1991/FEN/001

Bianchi tipi kozmolojiler

30

Cafer İbanoğlu, Varol Keskin

TBAG-884 (1990)

ER Vulpeculae'nin bozulmuş ışık eğrileri

29

Serdar Evren, Can Akan, Varol Keskin

TBAG-862 (1990)

RS CVn sistem II Peg'in fotoelektrik ışıkölçümü

28

Ömür Gülmen, Necdet Güdür, Cengiz Sezer

TBAG-835 (1989)

AT Pegasi örten çift yıldızının fotometrik analizi

27

Zeki Eker

TBAG-823 (1989)

RS CVn yıldızlarının uzay hız dağılımı ve evrimlerinin kinematik olarak belirlenmesi

26

Cafer İbanoğlu, Necdet Güdür, İlhami Yavuz, Ömür Gülmen, Zeynel Tunca, Cengiz Sezer, Serdar Evren, Zeki Eker, Can Akan, Varol Keskin, Hüsnü Baysal, Bekir Kılınç

1989/FEN/

V337 Aql örten çiftinin fotoelektrik ışıkölçümü

25

İlhami Yavuz

1988/FEN/014

Ege Üniversitesi Rasathanesi'nde atmosfer sönükleştirmesinin yıllara göre değişimi hesabı

24

Cafer İbanoğlu, Serdar Evren, Can Akan

TBAG-797 (1987)

ER Vul ve UV Psc'in fotoelektrik ışıkölçümü

23

Zeynel Tunca, Cafer İbanoğlu, Varol Keskin

TBAG-796 (1987)

Bazı W UMa sistemlerin fotoelektrik ışıkölçümü

22

Cengiz Sezer, Ömür Gülmen, Necdet Güdür

TBAG-795 (1987)

GO Cyg örten çift yıldızının fotometrik analizi

21

Necdet Güdür, Cengiz Sezer, Ömür Gülmen

TBAG-735 (1987)

DM Del örten çift yıldızının fotometrik analizi

20

Cafer İbanoğlu

1987/FEN/

Örten çift yıldızların bazı parametrelerinin istatiksel analizi

19

Cengiz Sezer

1987/FEN/

Ap yıldızları

18

Ömür Gülmen, Necdet Güdür, Cengiz Sezer, Zeki Eker, Varol Keskin

1987/FEN/066

BX And örten çift yıldızının B, V fotoelektrik ışıkölçümü ve ışık eğrilerinin Wilson-Devinney yöntemiyle çözümlenmesi

17

İlhami Yavuz

1987/FEN/001

Bazı homojen ve izotop relativistik evren modellerinin genelleştirilmesi

16

Necdet Güdür, Cengiz Sezer, Ömür Gülmen

1986/FEN/049

V1425 Cygni örten çift yıldızının iki renk (B, V) fotoelektrik ışıkölçümü

15

Zeynel Tunca, Cafer İbanoğlu, Can Akan

1986/FEN/044

Delta Scuti türü yıldızların ışıkölçümü

14

Cafer İbanoğlu, Serdar Evren

1985/FEN/037

RS CVn türü yıldızlarda ani parlamalar

13

Ömür Gülmen, Necdet Güdür, Cengiz Sezer

1985/FEN/036

AT Peg ve UZ Dra örten çift sistemlerinin iki renk (B, V) fotoelektrik ışıkölçümü

12

Ömür Gülmen, Necdet Güdür, Cengiz Sezer

TBAG-684 (1984)

IM Aur örten çiftinin ışık eğrisi analizi

11

Cengiz Sezer, Necdet Güdür, Ömür Gülmen

TBAG-623 (1984)

V478 Cygni örten çift dizgesinin fotometrik analizi

10

Zeynel Tunca, Cafer İbanoğlu, Osman Demircan, Okan Tümer, Serdar Evren

TBAG-611 (1984)

RS CVn türü örten çift AR Lac'ın ışık eğrilerinin çözümü

9

Cafer İbanoğlu, Zeynel Tunca, Serdar Evren, Okan Tümer

TBAG-606 (1984)

Beyaz cüce bileşenli V471 Tauri'nin fotoelektrik ışıkölçümü

8

Cafer İbanoğlu, Ali Yener Ertan

TBAG-431 (1982)

Seçilmiş delta Scuti yıldızların orta ve dar bant ışıkölçümü

7

Mehmet Kurutaç, Cafer İbanoğlu, Zeynel Tunca, Okan Tümer, Serdar Evren

TBAG-375 (1981)

Bazı RS CVn örten değişenlerinin B, V ışıkölçümü

6

Şükrü Bozkurt, Cafer İbanoğlu, Ömür Gülmen, Necdet Güdür

TBAG-250 (1979)

BS Dra ve CD Tau örten çiftlerinin ışık eğrisi analizi

5

Ömür Gülmen, Cafer İbanoğlu, Ali Yener Ertan, Cengiz Sezer

TBAG-237 (1979)

Beta Canis Majoris türü üç yıldızın UBVHbeta ışıkölçümü

4

Selman Rıza Kınacı

TÜBİTAK-1977

Dağıtıcı ortamlarda interferometre kullanılışı

3

Cafer İbanoğlu

TBAG-137

PV Cas ve KP Aql çift yıldızlarının yörünge analizi

2

Şükrü Bozkurt, Necdet Güdür, Cafer İbanoğlu

TBAG-76

Önemli örten değişen yıldızların fotoelektrik B, V fotometrisi

1

Necdet Güdür

TBAG-32