1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Öğretim üyelerimizin ders notları aynen alınıp kitap/dergi/makalelerde kullanılamaz. Alıntı yapılması durumunda referans  gösterilmesi zorunludur.

Konu Hazırlayan/Derleyen    
Özel  yıldızlar ders notları Prof.Dr. Ö. L. Değirmenci    
Plazma Titreşimleri ve Dalgaları Prof. Dr.  E.R. Pekünlü    
Kozmik Elektrodinamik I Prof. Dr.  E.R. Pekünlü    
Kozmik Elektrodinamik II Prof. Dr.  E.R. Pekünlü    
Yapay Işınım Kuşakları Prof. Dr.  E.R. Pekünlü    
Yer-Manyetopoz Arasındaki Uzaklık Prof. Dr.  E.R. Pekünlü    
İleri Matematik I Prof.Dr. Ö. L. Değirmenci    
İleri Matematik II Prof.Dr. Ö. L. Değirmenci    
Küresel Astronomi Prof.Dr. Ö. L. Değirmenci    
       
Çokrenk Işıkölçüm I (YL) Prof.Dr. Ö. L. Değirmenci    
Çokrenk Işıkölçüm II  (YL) Prof.Dr. Ö. L. Değirmenci    
       
e-Kitap I   (Astrofizik-Seçme Konular) Prof.Dr. E.R. Pekünlü    
e-Kitap II  (Astrofizik-Seçme Konular) Prof.Dr. E.R. Pekünlü    
e-Kitap III (Astrofizik-Seçme Konular) Prof.Dr. E.R. Pekünlü